trawa obrazek blisko eko 1

O projekcie

Zapraszam do bezpłatnego udziału w projekcie „BLISKO EKO"

Projekt "BLISKO EKO", skierowany jest do 8 przedszkoli z terenu Krakowa. Naszym celem jest propagowanie oraz wdrażanie świadomych postaw i działań proekologicznych, wspieranie kreatywnego podejścia do ekologii oraz rozpowszechnienie wiedzy nt. ochrony środowiska.

Poprzez cykl warsztatów na tematy odnoszące się do: gospodarki odpadami i ochrony powietrza, chcemy uczyć jak być EKO w życiu codziennym, jak nasze działania wpływają na otaczające nas środowisko i jak żyć w dobrych relacjach z Matką Ziemią.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzone zostaną: konkurs indywidualny-plastyczny, który odnosić się będzie do zagadnień związanych z ochroną powietrza oraz konkurs grupowy dla wszystkich placówek z zakresu artrecyklingu. Podczas wydarzeń z okazji "Tygodnia Bliskości", w ramach projektu zostanie zorganizowany happening "Kolejka po czyste powietrze", będzie stworzone: "Drzewo czystego powietrza", zostanie zorganizowana indywidualna wystawa prac plastycznych. Zostaną wzmocnione standardy ekologiczne wydarzeń związanych z "Tygodniem Bliskości".

Termin realizacji projektu BLISKO EKO:05.05.2014 r. – 28.11.2014 r.

Partnerzy: Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie

Do pobrania:wfosi 150Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wKrakowie, w ramach konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w Województwie Małopolskim w 2014 roku.

Działania

W ramach projektu proponujemy udział w:

  1. warsztaty praktyczne dla przedszkolakóww wieku 5 – 6 lat z zakresu:
    • segregacji odpadów i recyklingu;
    • ochrony powietrza.

  2. konkurs plastyczny, indywidualny dla dzieci pt. „Przyjaciele powietrza", w którym nagrodami będą: gry planszowe, edukacyjne, rozwojowe;

  3. konkurs artrecyklingowy dla placówek pt. „My nie ODPAD-amy" , w którym nagrodami będą: kosze do segregacji, gry planszowe, edukacyjne, rozwojowe;

  4. udział we wspólnym tworzeniu działań dla „Tygodnia Bliskości", w tym happening „ Kolejka po czyste powietrze".


Program

Lp.

Działanie

Okres realizacji *

1

Warsztaty dot. ochrony powietrza

(1 spotkanie trwające maks do 4 h lekcyjnych w przedszkolu)

Wrzesień 2014**

2

Warsztaty dot. segregacji odpadów i recyklingu
(1 spotkanie trwające maks do 4 h lekcyjnych w przedszkolu)


Październik**

3

Konkurs plastyczny „Przyjaciele powietrza”

Sierpień- październik 2014**

4

Konkurs artrecyklingowy „My nie ODPAD-amy”

Październik- listopad 2014**

5

Wydarzenia związane z obchodami „Tygodnia Bliskości”

Wrzesień-październik 2014**

6

Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjaciele powietrza”

Październik 2014**

7

Rozstrzygnięcie konkursu „My nie ODPAD-amy”

Listopad 2014**

*Fundacja Fundusz Partnerstwa zastrzega sobie prawo do zmiany terminów
**dokładne terminy będą uzgadniane z placówkami zakwalifikowanymi do projektu


Zakończenie projektu „Blisko Eko”

trawa obrazek blisko eko 1
Projekt „Blisko Eko" dobiegł końca. W działaniach Fundacji Fundusz Partnerstwa wzięło udział prawie 200 dzieci. Zostały przeprowadzone dwie serie warsztatów: dotyczących ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami. Przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Przyjaciele powietrza" oraz konkurs artrecyklingowy pt. „My nie ODPA-amy". Wyjątkowym sukcesem był Dzień Blisko Eko, który był inauguracyjnym wydarzeniem Tygodnia Bliskości w ARTzonie przy Ośrodku Kultury Norwida.
Fundusz Partnerstwa oraz 8 krakowskich przedszkoli stały się Blisko Eko dzięki dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Mamy finalistów konkursu „My nie ODPAD-amy"

collage my nie odpadamyW ramach projektu „Blisko Eko" odbył się konkurs „My nie ODPAD-amy". Dzieła artrecyklingowe miały być efektem pracy grupowej, a przy okazji podsumowaniem warsztatów dotyczących gospodarki odpadami. Dzieci stworzyły cuda i tym samym skutecznie utrudniły prace jurorów, którzy mieli nie łatwy wybór, aby wytypować pierwsze miejsce. Zwycięzcy to nowohuckie Samorządowe Przedszkole nr 151, które stworzyło wielką konstrukcję koszy na śmieci. I jakby wyczarowali sobie nagrodę, bo za pierwsze miejsce dzieciaki otrzymają super kosze do segregacji odpadów. Drugie miejsce zdobył „Smok Pożeracz". Dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 187 wykazały się fantazją i stworzyły potwora, który pożera niebezpieczne odpady. Trzecie miejsce zdobył Robot Zaradek z Samorządowego Przedszkola nr 94, który zaradzi, każdej niepotrzebnej rzeczy, którą wciąż można się pobawić. Najmłodsi urzekli serce jurorów „Eko jabłonią" zrobioną z pomalowanych butelek i opakowań na jajka. Gratulujemy pomysłowości i wygranych. Dzięki naszym małym uczestnikom, wszyscy stajemy się „Blisko Eko".

Czytaj więcej: Mamy finalistów konkursu „My nie ODPAD-amy"