trawa obrazek blisko eko 1

O projekcie

Zapraszam do bezpłatnego udziału w projekcie „BLISKO EKO"

Projekt "BLISKO EKO", skierowany jest do 8 przedszkoli z terenu Krakowa. Naszym celem jest propagowanie oraz wdrażanie świadomych postaw i działań proekologicznych, wspieranie kreatywnego podejścia do ekologii oraz rozpowszechnienie wiedzy nt. ochrony środowiska.

Poprzez cykl warsztatów na tematy odnoszące się do: gospodarki odpadami i ochrony powietrza, chcemy uczyć jak być EKO w życiu codziennym, jak nasze działania wpływają na otaczające nas środowisko i jak żyć w dobrych relacjach z Matką Ziemią.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzone zostaną: konkurs indywidualny-plastyczny, który odnosić się będzie do zagadnień związanych z ochroną powietrza oraz konkurs grupowy dla wszystkich placówek z zakresu artrecyklingu. Podczas wydarzeń z okazji "Tygodnia Bliskości", w ramach projektu zostanie zorganizowany happening "Kolejka po czyste powietrze", będzie stworzone: "Drzewo czystego powietrza", zostanie zorganizowana indywidualna wystawa prac plastycznych. Zostaną wzmocnione standardy ekologiczne wydarzeń związanych z "Tygodniem Bliskości".

Termin realizacji projektu BLISKO EKO:05.05.2014 r. – 28.11.2014 r.

Partnerzy: Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie

Do pobrania:wfosi 150Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wKrakowie, w ramach konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w Województwie Małopolskim w 2014 roku.

Działania

W ramach projektu proponujemy udział w:

  1. warsztaty praktyczne dla przedszkolakóww wieku 5 – 6 lat z zakresu:
    • segregacji odpadów i recyklingu;
    • ochrony powietrza.

  2. konkurs plastyczny, indywidualny dla dzieci pt. „Przyjaciele powietrza", w którym nagrodami będą: gry planszowe, edukacyjne, rozwojowe;

  3. konkurs artrecyklingowy dla placówek pt. „My nie ODPAD-amy" , w którym nagrodami będą: kosze do segregacji, gry planszowe, edukacyjne, rozwojowe;

  4. udział we wspólnym tworzeniu działań dla „Tygodnia Bliskości", w tym happening „ Kolejka po czyste powietrze".


Program

Lp.

Działanie

Okres realizacji *

1

Warsztaty dot. ochrony powietrza

(1 spotkanie trwające maks do 4 h lekcyjnych w przedszkolu)

Wrzesień 2014**

2

Warsztaty dot. segregacji odpadów i recyklingu
(1 spotkanie trwające maks do 4 h lekcyjnych w przedszkolu)


Październik**

3

Konkurs plastyczny „Przyjaciele powietrza”

Sierpień- październik 2014**

4

Konkurs artrecyklingowy „My nie ODPAD-amy”

Październik- listopad 2014**

5

Wydarzenia związane z obchodami „Tygodnia Bliskości”

Wrzesień-październik 2014**

6

Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjaciele powietrza”

Październik 2014**

7

Rozstrzygnięcie konkursu „My nie ODPAD-amy”

Listopad 2014**

*Fundacja Fundusz Partnerstwa zastrzega sobie prawo do zmiany terminów
**dokładne terminy będą uzgadniane z placówkami zakwalifikowanymi do projektu


Ostatnie warsztaty Blisko Eko za nami

blisko eko receWielkimi krokami doszliśmy do końca cyklu warsztatów dotyczących segregacji odpadów. W ośmiu krakowskich przedszkolach, biorących udział w projekcie Blisko Eko odbyły się warsztaty poruszające tematykę gospodarki odpadami. Uczestnicy ciepło wspominają Dzień Blisko Eko, który odbył się w ARTzonie. Nowohuckie więzy współpracy zacieśniają się mocniej. Ale to nie wszystko. Do końca października trwa konkurs „My nie ODPAD-amy". Z radością informujemy, że pierwsze prace już napłynęły. Zespół Funduszu Partnerstwa jest zachwycony grupową twórczością przedszkolaków. Najlepsze prace poznamy niedługo.

Zobacz galerię: Ostatnie warsztaty Blisko Eko za nami

Dzień Blisko Eko

blisko eko Dzień Blisko Eko zakończony sukcesem. W ramach Tygodnia Bliskości pierwszym wydarzeniem było spotkanie 8 krakowskich przedszkoli, które wzięły udział w projekcie Blisko Eko. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Fundusz Partnerstwa. Dzień Blisko Eko odbył się w budynku ARTzony, gdzie powstała wystawa „Przyjaciele Powietrza" oraz Eko Punkt. Przysłowiowym gwoździem programu był Drzewo Czystego Powietrza, na którym dzieci zawiesiły listki zrobione z recyklingu.

Dziękujemy partnerom i uczestnikom.


RAZEM JESTEŚMY BLISKO EKO!

Projekt Blisko Eko dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zobacz galerię Dzień Blisko Eko