trawa obrazek blisko eko 1

O projekcie

Zapraszam do bezpłatnego udziału w projekcie „BLISKO EKO"

Projekt "BLISKO EKO", skierowany jest do 8 przedszkoli z terenu Krakowa. Naszym celem jest propagowanie oraz wdrażanie świadomych postaw i działań proekologicznych, wspieranie kreatywnego podejścia do ekologii oraz rozpowszechnienie wiedzy nt. ochrony środowiska.

Poprzez cykl warsztatów na tematy odnoszące się do: gospodarki odpadami i ochrony powietrza, chcemy uczyć jak być EKO w życiu codziennym, jak nasze działania wpływają na otaczające nas środowisko i jak żyć w dobrych relacjach z Matką Ziemią.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzone zostaną: konkurs indywidualny-plastyczny, który odnosić się będzie do zagadnień związanych z ochroną powietrza oraz konkurs grupowy dla wszystkich placówek z zakresu artrecyklingu. Podczas wydarzeń z okazji "Tygodnia Bliskości", w ramach projektu zostanie zorganizowany happening "Kolejka po czyste powietrze", będzie stworzone: "Drzewo czystego powietrza", zostanie zorganizowana indywidualna wystawa prac plastycznych. Zostaną wzmocnione standardy ekologiczne wydarzeń związanych z "Tygodniem Bliskości".

Termin realizacji projektu BLISKO EKO:05.05.2014 r. – 28.11.2014 r.

Partnerzy: Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie

Do pobrania:wfosi 150Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wKrakowie, w ramach konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w Województwie Małopolskim w 2014 roku.

Działania

W ramach projektu proponujemy udział w:

  1. warsztaty praktyczne dla przedszkolakóww wieku 5 – 6 lat z zakresu:
    • segregacji odpadów i recyklingu;
    • ochrony powietrza.

  2. konkurs plastyczny, indywidualny dla dzieci pt. „Przyjaciele powietrza", w którym nagrodami będą: gry planszowe, edukacyjne, rozwojowe;

  3. konkurs artrecyklingowy dla placówek pt. „My nie ODPAD-amy" , w którym nagrodami będą: kosze do segregacji, gry planszowe, edukacyjne, rozwojowe;

  4. udział we wspólnym tworzeniu działań dla „Tygodnia Bliskości", w tym happening „ Kolejka po czyste powietrze".


Program

Lp.

Działanie

Okres realizacji *

1

Warsztaty dot. ochrony powietrza

(1 spotkanie trwające maks do 4 h lekcyjnych w przedszkolu)

Wrzesień 2014**

2

Warsztaty dot. segregacji odpadów i recyklingu
(1 spotkanie trwające maks do 4 h lekcyjnych w przedszkolu)


Październik**

3

Konkurs plastyczny „Przyjaciele powietrza”

Sierpień- październik 2014**

4

Konkurs artrecyklingowy „My nie ODPAD-amy”

Październik- listopad 2014**

5

Wydarzenia związane z obchodami „Tygodnia Bliskości”

Wrzesień-październik 2014**

6

Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjaciele powietrza”

Październik 2014**

7

Rozstrzygnięcie konkursu „My nie ODPAD-amy”

Listopad 2014**

*Fundacja Fundusz Partnerstwa zastrzega sobie prawo do zmiany terminów
**dokładne terminy będą uzgadniane z placówkami zakwalifikowanymi do projektu


Europejski tydzień ochrony przyrody

banner European Land Stewardship

European Land Stewardship to tydzień wielu ekologicznych działań. Wspólnie chronimy przyrodę!

W ramach projektu „Blisko Eko", który prowadzimy wraz z naszym partnerem ARTzoną – inicjatywą Ośrodka Kultury Norwida, włączamy się do europejskiej kampanii na rzecz ochrony ziemi!

Od 26 września do 5 października 2014 roku w całej Europie organizowane będą działania na rzecz ochrony środowiska!

A u nas finał już 6 października 2014 - Dzień Blisko Eko.

Więcej informacji: landlifeweek.eu

Spot promujący kampanię European Land Stewardship

Konkurs plastyczny "Przyjaciele Powietrza"

kolorowe blisko eko Fundacja Fundusz Partnerstwa przygotowała wspaniały, indywidualny konkurs plastyczny dla uczestników projektu "Blisko Eko" z krakowskich przedszkoli. To doskonała okazja, aby podsumować zdobytą wiedzę podczas warsztatów dotyczących ochrony powietrza. Jest to indywidualny konkurs plastyczny, w którym prace mogą być wykonane w dowolnej technice.
Prace dzieci stworzą wystawę podczas Tygodnia Bliskości, który odbędzie się w dniach 6 - 11 października 2014 roku w budynku ARTzony na os. Górali 4.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w postaci gier planszowych, edukacyjnych i rozwojowych.
Zachęcamy do udziału.

Bądźmy razem BLISKO EKO!