Szkoły dla Ekorozwoju

Szkoły dla Ekorozwoju to jeden z największych i najciekawszych projektów realizowanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa, który od 2004 roku administruje procesem przyznawania dotacji dla szkół na realizację lokalnych projektów ekologicznych.
Program Eco-Schools jest projektem globalnym realizowanym od 1994 roku. Uczestniczy w nim ponad 15 tys. szkół z 36 krajów Europy Zachodniej, a także z Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii. Eco-Schools jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego takich jak: EMAS i ISO 14001

Program Szkoły dla Ekorozwoju jest zaadresowany do szkół i lokalnych społeczności. Włączamy do działań młodzież, nauczycieli, rodziców, organizacje, władze lokalne. Chcemy, by każdy mógł się przyczynić do kształtowania przyjaznego środowiska przyrodniczego.
Wszystkie szkoły, które otrzymują certyfikat Eco-Schools muszą spełnić szereg kryteriów, które są dowodem na ich zaangażowanie w ochronę środowiska i edukacji ekologicznej.
W ramach projektu Fundusz Partnerstwa aktywnie uczestniczy w tworzeniu Lokalnych Centrów Aktywności Ekologicznej (LCAE). Moduł ten realizowany jest przy współpracy i dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz Partnerstwa wdraża procedury dotacyjne i administruje częścią programu związaną z grantami.
Zobacz – Szkoły dla Ekorozwoju