Fundusz

O Nas

Fundacja Fundusz Partnerstwa działa od 2004 r. jako niezależna organizacja grantodawcza, powołana w celu poprawy jakości działań, na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Od początku istnienia, wspieramy finansowo i merytorycznie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, które podejmują społeczności lokalne, instytucje pozarządowe, szkoły oraz lokalne organizacje.

Czytaj więcej: O Nas

Misja Funduszu Partnerstwa

Wspieramy działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, przyznając dotacje małym lokalnym organizacjom pozarządowym, instytucjom i społecznościom lokalnym.

Aktywizujemy społeczności lokalne do podejmowania i wdrażania inicjatyw, promujących dobre rozwiązania ekologiczne. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, że to najskuteczniejsza droga do aktywizacji lokalnych organizacji i tworzenia trwałych rozwiązań, które przyczyniają się do ochrony klimatu i promowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Czytaj więcej: Misja Funduszu Partnerstwa

Certyfikat Zielonego Biura

certyfikat Zielone Biuro
W listopadzie 2010 r. Komisja Certyfikująca Fundacji Partnerstwo dla Środowiska przyznała naszej organizacji Certyfikat Zielonego Biura (119/2010/ZB).

Jest to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Fundusz Partnerstwa jest organizacją, która dąży do ciągłego doskonalenia swoich działań oraz zapobiegania degradacji środowiska. Cenimy sobie wartości ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności. Otrzymany tytuł obliguje i umacnia do jeszcze prężniejszego kształtowania postaw na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Działania prowadzone na terenie biura Funduszu Partnerstwa jak i poza nim, kształcą i przypominają jak sprzyjać środowisku, uczą jak być Eko w pracy i w codziennym życiu. 

Certyfikat Zielonego Biura, każdemu kto zechce go zdobyć, pozwoli na wyróżnienie się spomiędzy innych firm czy instytucji, poprzez promocję swojej działalności, jako wywierającej minimalny wpływ na środowisko naturalne, a także poprzez kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich, dotyczących ochrony środowiska w życiu codziennym wśród pracowników i klientów.

Dostosowanie się do wymagań certyfikatu, automatycznie powoduje ograniczenie do minimum szkodliwego wpływu naszej działalności na otaczające nas środowisko, a co za tym idzie na jakość naszego życia, ale równocześnie obniża koszty utrzymania, przez zmniejszenie zużycia energii, wody i materiałów niezbędnych do codziennego funkcjonowania. 

Pragniemy zachęcić wszystkich, którym nie jest obojętne co dzieje się wokół nas, do podejmowania i wdrażania podobnych inicjatyw w zakresie organizacji pracy w organizacjach, firmach czy instytucjach. Pomoże nam to lepiej gospodarować zasobami naturalnymi, dzięki którym możliwy jest dalszy rozwój cywilizacyjny. Rozumiejąc i promując działania ekologiczne oraz postawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), pomagamy sami sobie oraz kolejnym pokoleniom, rozwijać się w czystym i zdrowym środowisku.

Więcej na temat Certyfikatu Zielonego Biura

Zespół Funduszu Partnerstwa

Statut Funduszu Partnerstwa

 

1
STATUT
FUNDACJI FUNDUSZ PARTNERSTWA
(tekst jednolity)
Postanowienia ogólne


§ 1.
1. Fundacja pod nazwą „Fundusz Partnerstwa”, zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona
została w roku 2004 w Krakowie przez Fundatora: Fundację Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w
Krakowie przy ul. Św. KrzyŜa 5/6 w Krakowie.

Zobacz: Statut Funduszu Partnerstwa