Programy zakończone

Rozwój instytucjonalny Funduszu Partnerstwa

Projekt pt. „Wzmocnienie działań Funduszu Partnerstwa na rzecz pozyskiwania funduszy w latach 2008-2009” ma na celu wzmocnienie instytucjonalne Funduszu Partnerstwa oraz wypracowaniu skutecznego systemu pozyskiwania funduszy na realizację działań polegających na wsparciu merytorycznym, finansowym i instytucjonalnym lokalnie działających organizacji pozarządowych, które podejmują inicjatywy i projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej: Rozwój instytucjonalny Funduszu Partnerstwa

Ośrodek Wsparcia Ekologicznego

Ośrodek Wsparcia Ekologicznego powstał jako inicjatywa Funduszu Partnerstwa, by merytorycznie wspierać beneficjentów programów dotacyjnych Funduszu Partnerstwa.

Ośrodek Wsparcia Ekologicznego jest odpowiedzialny za wspieranie małych organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizowaniu projektów proekologicznych, które angażują i aktywizują społeczności lokalne do działania.

Czytaj więcej: Ośrodek Wsparcia Ekologicznego

Ekonomia społeczna

Fundusz Partnerstwa oraz Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zrealizował projekt, którego celem była promocja ekonomii społecznej, jako szansy na usystematyzowanie działań i zapewnienia stabilnych źródeł finansowania.

W ramach projektu „Przedsiębiorcze działania, społeczne zyski” zostały przeprowadzone szkolenia i seminaria z ekonomii społecznej dla beneficjentów programów dotacyjnych Funduszu Partnerstwa.

Czytaj więcej: Ekonomia społeczna

Aktywizacja społeczności lokalnych

Fundacja Fundusz Partnerstwa specjalizuje się w prowadzeniu programów wspierających małe, lokalne organizacje, działające na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W 2008 roku Fudnusz Partnerstwa zrealizował projekt „Aktywizacja społeczności Lokalnych do działań proekologicznych w Polsce Południowej” finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W programie uczestniczyły organizacje pozarządowe i szkoły, sam projekt natomiast tematycznie dotyczył ochrony zasobów wodnych, poszanowania energii oraz gospodarowania odpadami.

Czytaj więcej: Aktywizacja społeczności lokalnych

Aktywizacja mieszkańców Doliny Popradu

W okresie od 1 lutego 2007 do 30 listopada 2007 zrealizowaliśmy program "Aktywizacja mieszkańców Doliny Popradu do działań pro - ekologicznych".

Głównym założeniem projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców południowej części powiatu nowosądeckiego ( m. in. Krynicy-Zdrój, Muszyna, Piwniczna, Rytro) w działania na rzecz ochrony środowiska poprzez przygotowanie nauczycieli do animowania lokalnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz podniesienie umiejętności liderów lokalnych organizacji pozarządowych. Działania te stały się odpowiedzią na potrzeby docelowych beneficjentów, zidentyfikowanych w trakcie realizowanego od trzech lat programu dotacyjnego „Fundusz Kropli Beskidu”.

Czytaj więcej: Aktywizacja mieszkańców Doliny Popradu