O Nas

Fundacja Fundusz Partnerstwa działa od 2004 r. jako niezależna organizacja grantodawcza, powołana w celu poprawy jakości działań, na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Od początku istnienia, wspieramy finansowo i merytorycznie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, które podejmują społeczności lokalne, instytucje pozarządowe, szkoły oraz lokalne organizacje.

Zachęcamy do podejmowania i wdrażania oddolnych inicjatyw, które promowałyby ważne rozwiązania ekologiczne.

Nasze główne działania:

  • Organizujemy i przeprowadzamy programy małych dotacji na zrealizowanie konkretnych działań ekologicznych,
  • Szkolimy, wspieramy, doradzamy i pomagamy uczestnikom programów,
  • Pobudzamy aktywności małych organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności,
  • Budujemy tożsamość i relacje partnerskie na szczeblu samorządowym,
  • Propagujemy działalność grantodawczą oraz promujemy postawy ekologiczne.,
  • Tworzymy i zarządzamy programami CSR (Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw - Corporate Social Responsibility) przygotowanymi dla partnerów biznesowych Fundacji Fundusz Partnerstwa.

Fundusz korzysta z dorobku i doświadczenia w prowadzeniu programów małych dotacji, powstałego w 1992 roku Polskiego Biura Environmental Parnership for Central Europe - programu administrowanego przez The German Marshall Fund oraz od 1997 roku Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, z której Fundusz Partnerstwa został wyodrębniony.

Jako jedna z nielicznych polskich fundacji Fundusz Partnerstwa buduje Kapitał Żelazny – jedną z najskuteczniejszych metod uzyskania stabilnej sytuacji finansowej. Mamy opracowaną wieloletnią strategię budowania Kapitału Żelaznego i inwestowania powierzonych środków.

Od początku istnienia przyjęliśmy i oceniliśmy ponad 800 wniosków o dotację. Przyznaliśmy prawie 400 grantów o wartości ponad 2 800 000 złotych na realizacje praktycznych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W tym czasie przeprowadziliśmy ponad 1000 konsultacji. Dzięki pomocy finansowej beneficjenci pozyskali dodatkowe wsparcie o wartości ponad 5 000 000 zł.