Certyfikat Zielonego Biura

certyfikat Zielone Biuro
W listopadzie 2010 r. Komisja Certyfikująca Fundacji Partnerstwo dla Środowiska przyznała naszej organizacji Certyfikat Zielonego Biura (119/2010/ZB).

Jest to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Fundusz Partnerstwa jest organizacją, która dąży do ciągłego doskonalenia swoich działań oraz zapobiegania degradacji środowiska. Cenimy sobie wartości ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności. Otrzymany tytuł obliguje i umacnia do jeszcze prężniejszego kształtowania postaw na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Działania prowadzone na terenie biura Funduszu Partnerstwa jak i poza nim, kształcą i przypominają jak sprzyjać środowisku, uczą jak być Eko w pracy i w codziennym życiu. 

Certyfikat Zielonego Biura, każdemu kto zechce go zdobyć, pozwoli na wyróżnienie się spomiędzy innych firm czy instytucji, poprzez promocję swojej działalności, jako wywierającej minimalny wpływ na środowisko naturalne, a także poprzez kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich, dotyczących ochrony środowiska w życiu codziennym wśród pracowników i klientów.

Dostosowanie się do wymagań certyfikatu, automatycznie powoduje ograniczenie do minimum szkodliwego wpływu naszej działalności na otaczające nas środowisko, a co za tym idzie na jakość naszego życia, ale równocześnie obniża koszty utrzymania, przez zmniejszenie zużycia energii, wody i materiałów niezbędnych do codziennego funkcjonowania. 

Pragniemy zachęcić wszystkich, którym nie jest obojętne co dzieje się wokół nas, do podejmowania i wdrażania podobnych inicjatyw w zakresie organizacji pracy w organizacjach, firmach czy instytucjach. Pomoże nam to lepiej gospodarować zasobami naturalnymi, dzięki którym możliwy jest dalszy rozwój cywilizacyjny. Rozumiejąc i promując działania ekologiczne oraz postawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), pomagamy sami sobie oraz kolejnym pokoleniom, rozwijać się w czystym i zdrowym środowisku.

Więcej na temat Certyfikatu Zielonego Biura

Zespół Funduszu Partnerstwa