trawa obrazek blisko eko 1

O projekcie

Zapraszam do bezpłatnego udziału w projekcie „BLISKO EKO"

Projekt "BLISKO EKO", skierowany jest do 8 przedszkoli z terenu Krakowa. Naszym celem jest propagowanie oraz wdrażanie świadomych postaw i działań proekologicznych, wspieranie kreatywnego podejścia do ekologii oraz rozpowszechnienie wiedzy nt. ochrony środowiska.

Poprzez cykl warsztatów na tematy odnoszące się do: gospodarki odpadami i ochrony powietrza, chcemy uczyć jak być EKO w życiu codziennym, jak nasze działania wpływają na otaczające nas środowisko i jak żyć w dobrych relacjach z Matką Ziemią.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzone zostaną: konkurs indywidualny-plastyczny, który odnosić się będzie do zagadnień związanych z ochroną powietrza oraz konkurs grupowy dla wszystkich placówek z zakresu artrecyklingu. Podczas wydarzeń z okazji "Tygodnia Bliskości", w ramach projektu zostanie zorganizowany happening "Kolejka po czyste powietrze", będzie stworzone: "Drzewo czystego powietrza", zostanie zorganizowana indywidualna wystawa prac plastycznych. Zostaną wzmocnione standardy ekologiczne wydarzeń związanych z "Tygodniem Bliskości".

Termin realizacji projektu BLISKO EKO:05.05.2014 r. – 28.11.2014 r.

Partnerzy: Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie

Do pobrania:wfosi 150Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wKrakowie, w ramach konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w Województwie Małopolskim w 2014 roku.

Działania

W ramach projektu proponujemy udział w:

  1. warsztaty praktyczne dla przedszkolakóww wieku 5 – 6 lat z zakresu:
    • segregacji odpadów i recyklingu;
    • ochrony powietrza.

  2. konkurs plastyczny, indywidualny dla dzieci pt. „Przyjaciele powietrza", w którym nagrodami będą: gry planszowe, edukacyjne, rozwojowe;

  3. konkurs artrecyklingowy dla placówek pt. „My nie ODPAD-amy" , w którym nagrodami będą: kosze do segregacji, gry planszowe, edukacyjne, rozwojowe;

  4. udział we wspólnym tworzeniu działań dla „Tygodnia Bliskości", w tym happening „ Kolejka po czyste powietrze".


Program

Lp.

Działanie

Okres realizacji *

1

Warsztaty dot. ochrony powietrza

(1 spotkanie trwające maks do 4 h lekcyjnych w przedszkolu)

Wrzesień 2014**

2

Warsztaty dot. segregacji odpadów i recyklingu
(1 spotkanie trwające maks do 4 h lekcyjnych w przedszkolu)


Październik**

3

Konkurs plastyczny „Przyjaciele powietrza”

Sierpień- październik 2014**

4

Konkurs artrecyklingowy „My nie ODPAD-amy”

Październik- listopad 2014**

5

Wydarzenia związane z obchodami „Tygodnia Bliskości”

Wrzesień-październik 2014**

6

Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjaciele powietrza”

Październik 2014**

7

Rozstrzygnięcie konkursu „My nie ODPAD-amy”

Listopad 2014**

*Fundacja Fundusz Partnerstwa zastrzega sobie prawo do zmiany terminów
**dokładne terminy będą uzgadniane z placówkami zakwalifikowanymi do projektu


Nadchodzi dzień Blisko Eko

tydzien bliskosc iJuż niedługo Międzynarodowy Tydzień Bliskości (International Babywearing Week) to cykl imprez promujących ideę bliskości. Na całym świecie odbywają się warsztaty, wykłady, spotkania, których celem jest wspieranie i aktywizacja rodziców, szerzenie ekologicznych trendów i idei świadomego rodzicielstwa. Tydzień Bliskości odbywa się w kilku polskich miastach. W Krakowie. organizatorami są Ośrodek Kultury im. Norwida oraz Ekorodzice. Wydarzeniem na otwarcie, będzie Dzień Blisko Eko już 6 października. Czeka nas happening „Kolejka po czyste powietrze" oraz „Drzewo czystego powietrza". Wydarzenie jest skierowane do dzieci z krakowskich przedszkoli, które biorą udział w projekcie Blisko Eko.

Program krakowskiej edycji Międzynarodowego Tygodnia Bliskości

Warsztaty dt. Ochrony Powietrza

warsztaty ochrona powietrzaProjekt Blisko Eko to wspaniała okazja, aby zgłębić tematykę proekologicznę. Warsztaty dotyczące czystego powietrza dają sposobność, aby poznać zagadnienia dotyczące tego palącego problemu. Grupa docelowa warsztatów pt. "Czyste powietrze", tj. dzieci w wieku przedszkolnym, jest niezwykle ważna ze względu na początek kształtowania ich postaw życiowych oraz świadomości ekologicznej. Poprzez umiejętne wybranie narzędzi i tematyczne zaplanowanie poszczególnych części warsztatów, prowadzący pokazywali najmłodszym najistotniejsze problemy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, uwrażliwienie na codzienne zachowania własne oraz osób z najbliższego otoczenia. Kierując się hasłem ucząc, bawić, Fundusz Partnerstwa i ARTzona, zmierzyły się z tematem.

Zobacz galerię Warsztaty dt. Ochrony Powietrza