Fundusz Kropli Beskidu edycja 2009 - wyniki

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu dotacyjnego Funduszu Kropli Beskidu edycja 2009
Nr PP wniosku o dotację  Gmina Nazwa organizacji Tytuł projektu kwota całkowita Uwagi:
13 726 Piwniczna Zdrój Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju Gimnazjaliści u źródeł 3 992,00 Dotacja warunkowa
13 730 Piwniczna Zdrój Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju Woda naszym skarbem- chrońmy ją. 5 000,00  
13 729 Rytro Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze Dbamy o teren rekreacyjno-wypoczynkowy nad brzegiem potoku Roztoczanka 4 995,00  
13 818 Krynica Zdrój Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Czyrna "Fauna i flora środowiska wodnego w naszej miejscowości" 5 000,00 Dotacja warunkowa
13 727 Krynica Zdrój Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu.  Życie biologiczne potoku w Popradowie - diagnoza zagrożeń i poprawa warunków siedliskowych. 21 000,00 Dotacja warunkowa
13 723 Piwniczna Zdrój Stowarzyszenie Młodów-Głębokie U źródeł wód mineralnych Świętej Kingi - kontynuacja zadania 25 000,00  
13 725 Piwniczna Zdrój Szkoła Podstawowa Piwnicznej-Zdroju Wodny zwiad terenowy i ochrona zasobów wodnych 13 480,00  
13 722 Muszyna Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie Zagospodarowanie zlewni wód potoku Żegiestowskiego 15 500,00 Dotacja warunkowa
13 724 Krynica Zdrój Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju w imieniu Rady Sołeckiej  w Bereście Zagospodarowanie pozostałego terenu wzdłuż potoku "Józefina" w Bereście  24 550,00  
13 819 Muszyna Szkoła Podstawowa nr 2 w Muszynie ""Remont i urządzenie zieleni wokół źródełka wody mineralnej "Wapienne" w Muszynie" 5 354,00