questing

Questing

Questing to narracja, która towarzyszy zwiedzaniu miejsc. W wielu elementach metoda ta przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Questing]