"Zielona Inicjatywa" Nowej Huty

Uwaga! Uwaga!

Pragniemy z ogromną przyjemnością ogłosić, że Fundusz Partnerstwa wraz z Towarzystwem Ratowania Kultury w Nowej Hucie otrzymał dofinansowanie w tegorocznym programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Nasz projekt „Zielona Inicjatywa" ma na celu aktywizowanie społeczności Nowej Huty do podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia w mieście, edukację dzieci w temacie ekologii, społeczeństwa obywatelskiego, inicjatyw społecznych, aktywności społecznej, pomocy sąsiedzkiej oraz edukację społeczności lokalnej Nowej Huty w zakresie planowania strategicznego, organizowania inicjatyw społecznych i działań oddolnych.

Planujemy wiele ciekawych działań! Projekt zakłada wspólną z mieszkańcami animację zielonych przestrzeni publicznych poprzez rozwijanie ogrodów społecznych w Nowej Hucie, organizację otwartych warsztatów ogrodniczych i spotkań edukacyjnych w zakresie edukacji obywatelskiej i ekologicznej, imprez integracyjnych i wydarzeń kulturalnych. Na projekt składać się będą warsztaty ogrodnicze i ekologiczne dla dorosłych.
Kolejnym punktem projektu będą warsztaty dla dzieci w ogrodach. Będą to warsztaty edukacji obywatelskiej i ekologicznej. Po zakończeniu warsztatów w ogrodach zostaną zorganizowane pikniki, które będą kolejnym pretekstem do wspólnego spotkania się i zintegrowania.
Dla chętnych osób, które pragną działać na rzecz społeczności lokalnych, organizować inicjatywy społeczne, działać oddolnie zostaną przygotowane specjalne warsztaty dotyczące planowania strategicznego, pozyskiwania środków, pisania projektów, oraz wykorzystywania technik i konstruowania narzędzi fundraisingu. Zostaną również zorganizowane warsztaty edukacji ekologicznej w przedszkolach, konkurs na DRZEWO NOWEJ HUTY, oraz nakręcony Film "ZIELONA NOWA HUTA". Film będzie mieć na celu prezentację dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego dzielnicy Nowej Huty.Serdecznie zapraszamy do śledzenia postępów i aktywnego udziału w projekcie!

Strona Funduszu Partnerstwa na Facebook'u

Strona Towarzystwa Ratowania Kultury na Facebook'u