Szkolenie PR dla organizacji.

„Podstawy komunikacji zewnętrznej i kreowania wizerunku organizacji pozarządowej”

 

Fundacja Fundusz Partnerstwa zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz zrównoważonego rozwoju na bezpłatne szkolenie pt. „Podstawy komunikacji zewnętrznej
i kreowania wizerunku organizacji pozarządowej?”, które odbędzie się w Krakowie
w dniu 12 maja 2010 r. w sali konferencyjnej Polskiego Klubu Ekologicznego w Krakowie.


Szkolenie o charakterze wykładowo - warsztatowym z wykorzystaniem materiałów multimedialnych poprowadzą specjaliści z Cracovian International Consultants.
Obejmie ono następujące tematy:

Moduł I – Wprowadzenie
• Wprowadzenie do szkolenia, cele i zasady;

Moduł II – Public relations w organizacji pozarządowej
• co to jest PR?
• efektywna komunikacja z otoczeniem jako podstawa PR;
• specyfika procesu budowania wizerunku i promocji organizacji pozarządowych;

Moduł III – Media i NGO – zasady efektywnej współpracy
• specyfika świata mediów;
• skuteczna komunikacja z mediami w praktyce – czyli co, jak, kiedy i komu mówić?
• budowanie trwałych, długofalowych relacji z dziennikarzami;
• jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi? zarządzanie kryzysem w mediach;

Moduł IV – Podsumowanie
• omówienie szkolenia, informacja zwrotna od uczestników, zadanie domowe.


Uczestnictwo w szkoleniu proszę zgłosić w terminie do 6 maja 2010 r. do godziny 15:00
- faksem – (012) 430-24-65
- mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- telefonicznie – (012) 430-24-43 wew. 35


Przy zgłoszeniu faksem lub mailowo proszę napisać:
„Zgłaszam swoje uczestnictwo w szkoleniu Funduszu Partnerstwa pt.: Podstawy komunikacji zewnętrznej i kreowania wizerunku organizacji pozarządowej, oraz imię, nazwisko, nazwę
i adres reprezentowanej organizacji, nr telefonu kontaktowego i adres mailowy”.

Data : 12.05.2010 r.
Godzina : 10:00 –18:00
Miejsce: Kraków, ul. Sławkowska 26a (sala konferencyjna Polskiego Klubu Ekologicznego, wejście przez restaurację Cyrano de Bergerac)

 


Pokaż Szkolenie PR 12 maj 2010r na większej mapie