Fundusz Kropli Beskidu edycja 2009

Fundusz Kropli Beskidu rozpoczął już piąty rok działalności ogłaszając kolejną edycję programu na projekty, które przyczynią się do ochrony i poprawy stanu dziedzictwa wodnego Beskidu Sądeckiego.
Program, tak jak w latach poprzednich, jest skierowany do organizacji pozarządowych i innych instytucji takich jak: szkoły, przedszkola, domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe, etc, znajdujących się na terenie czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Możliwe jest również zgłaszanie i realizacja projektów partnerskich razem z innymi gminami z rejonu zlewni rzeki Poprad.
Termin składania wniosków został przedłużony i upływa 11 maja 2009 roku (decyduje data wpływu do biura Funduszu Partnerstwa przynajmniej elektronicznej wersji).

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu, w skład której wchodzą przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro, Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, firmy systemu Coca-Cola, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oraz Fundusz Partnerstwa.
Środki w ramach dotacji powinny być wykorzystane do 31 grudnia 2009 roku w przypadku dotacji I stopnia, i do 30 kwietnia 2010 roku w dotacjach II stopnia.

W tegorocznym regulaminie Funduszu Kropli Beskidu pojawiły się zmiany. Wprowadzono dotacje I stopnia do kwoty 5 000 złotych – przeznaczone na projekty o charakterze edukacyjnym oraz dotacje II stopnia do 25 000 złotych – na realizację projektów przynoszących mierzalne efekty w postaci poprawy stanu wód Beskidu Sądeckiego.

Zapraszamy do udziału w Programie i zapoznania się z Regulaminem na rok 2009!

 


Materiały szkoleniowe