Dyrektywa wodna

Szanowni Państwo!

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął III etap konsultacji społecznych w procesie planowania w gospodarce wodnej. W okresie od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r. udostępnia opinii społecznej Projekty planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Polsce.

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w prowadzonych przez RZGW w Krakowie konsultacjach społecznych i włączenie się w podejmowanie ważnych decyzji dotyczących środowiska wodnego.
Liczymy na Państwa aktywny udział.

Konsultowane dokumenty
http://www.krakow.rzgw.gov.pl


Filmy RZGW w Krakowie
http://www.krakow.rzgw.gov.pl


KONTAKT

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wydział ds. Komunikacji Społecznej
tel. (012) 628 43 56
fax. (012) 430 10 35
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.