Fundusz Kropli Beskidu

Fundusz Kropli Beskidu zalicza się do największych inicjatyw społecznych, mających na celu działania związane z szeroko pojętą ekologią, a w szczególności, z ochroną zasobów wodnych w regionie Beskidu Sądeckiego. Program powstał w 2005 roku przy współpracy z firmami Coca-Cola Poland Services oraz Coca-Cola HBC Polska i ma na celu wsparcie finansowo – merytoryczne działań lokalnych społeczności, ukierunkowanych na ochronę środowiska na terenie Beskidu Sądeckiego.

fkb rollupW celu jak najszerszej popularyzacji działań, podejmujemy współpracę z licznymi lokalnymi partnerami: urzędy miast, gminy, szkoły, ochotnicza straż pożarna, policja oraz wiele innych instytucji i firm prywatnych.

Od początku istnienia, z ponad 100 zainicjowanych pomysłów, 62 projekty otrzymały dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 820 tys złotych. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele szkoleń, warsztatów i konferencji, a także udzieliliśmy ponad 250 konsultacji dotyczących zagadnień związanych z programem.

W ramach Funduszu Kropli Beskidu staramy się zachęcać mieszkańców tych terenów, do czynnego uczestnictwa w podejmowanych działaniach, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego, poszanowania dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego, a przy okazji promują region jako tereny czyste, ciekawe pod względem przyrodniczym o dużym potencjale turystycznym.

W ciągu 5 lat istnienia Funduszu Kropli Beskidu udało się nie tylko zrealizować projekty ukierunkowane na poszanowanie i ochronę zasobów wodnych, ale także stworzono platformę współpracy i integracji mieszkańców, instytucji oraz prywatnych firm, które swoją działalność prowadzą w gminach: Krynica Zdrój, Rytro, Muszyna i Piwniczna. Dzięki temu na terenie tych gmin podjęto szereg innych działań i inicjatyw między innymi takich, które były związane z rozwojem i promocją regionalnej turystyki i kultury.
 
W ramach programu udało się także zachęcić lokalne instytucje i organizacje do uczestnictwa w innych proekologicznych i prospołecznych inicjatywach. Przykładem może być udział beskidzkich szkół w ogólnopolskim programie Szkoły dla Ekorozwoju i sukces Szkoły Podstawowej nr 1 w Krynicy Zdroju, która otrzymała tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

 

Więcej o społecznych działaniach proekologicznych Funduszu Kropli Beskidu, znajdziecie Państwo na stronie: www.fkb.org.pl