Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

KONKURSUWAGA! KONKURS!
Konkurs plastyczny pt. „Drzewo mój przyjaciel" ma charakter indywidualny i jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym biorących udział w projekcie „Zielone Inspiracje". Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi dzieci na znaczenie zieleni, przyrody, a zwłaszcza drzew. Dla dzieci twórczość plastyczna jest wyjątkowo istotna i w sposób bezpośredni wpływa na rozwój dziecka. Dzieci przez twórczość plastyczną wyrażają siebie. Przez sztukę pokazują nam jak widza rzeczywistość. Pragniemy jeszcze bardziej pobudzić kreatywność dzieci i mimo młodego wieku zmobilizować do przemyśleń związanych z przyroda i jej ochroną.
Na dzieci czekają atrakcyjne nagrody.
A my czekamy na prace konkursowe do 15 czerwca 2018!

Więcej informacji w załączonym poniżej regulaminie!