Filmowe inspiracje

Cześć i czołem!
Czy pamiętacie jeszcze nasz happening „Biegiem po czyste powietrze" ?
Poprzez nasze działania pragniemy rozwijać u dzieci samodzielne, odpowiedzialne myślenie. Dlatego włączamy dzieci w akcje, które rozwijają w nich poczucie sprawstwa i przygotowują do współodpowiedzialności. Dając dzieciom głos i pole do działania, inwestujemy w przyszłych aktywnych obywateli, zainteresowanych sprawami swojego otoczenia. Dlatego wspólnie z dziećmi organizujemy również happeningi ekologiczne.
Podczas projektu „Zielone Inspiracje" finansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie również zorganizujemy happening. Tym razem wspólnie z dziećmi będziemy sadzić drzewa! Zarówno z happeningu, jak i całego projektu powstaje film! A jego przedsmak prezentujemy poniżej!

Pobierz film