Nowy projekt Razem Blisko Eko

razem blisko eko dlugie 2
Fundacja Fundusz Partnerstwa realizuje projekt „Razem Blisko Eko" w partnerstwie z ARTzoną Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Termin realizacji:
1 kwiecień 2015 – 15 październik 2015

Grupa odbiorców:
• dzieci z przedszkoli w wieku 4 – 6 lat z placówek samorządowych z terenu Krakowa
• uczniowie w wieku 15-18 lat ze szkół z terenu Krakowa
• wychowawcy i nauczyciele przedszkolnych placówek samorządowych i/lub nauczania początkowego z terenu KrakowaCele projektu:
1. Propagowanie postaw proekologicznych.
2. Rozpowszechnianie wiedzy nt. ochrony powietrza, zagrożeń smogowych i wpływu człowieka na stan środowiska przyrodniczego.
3. Wspieranie kreatywnego podejścia do ekologii oraz wyuczenie dobrych nawyków i postaw środowiskowych.
4. Pobudzenie wrażliwości ekologicznej.
5. Podniesienie świadomości ekologicznej
6. Wskazanie konkretnych przykładów na zastosowanie działań chroniących powietrze oraz innych działań proekologicznych w życiu codziennym.
7. Propagowanie jazdy na rowerze i komunikacji zbiorowej jako środków zrównoważonego transportu, których wybór przyczynia się do ochrony powietrza.

Działania projektowe:

1.Warsztaty dotyczące ochrony powietrza.

W warsztatach weźmie udział 8 grup po 20 - 30 dzieci. Liczba zgłoszonych grup z jednej placówki maksymalnie 2. Czas trwania spotkania 2 godziny.
Część warsztatowa dla przedszkoli będzie oparta na skutecznych metodach prowadzenia zajęć takich jak: gry dydaktyczne, inscenizacje, dyskusje, pokazy, zabawy edukacyjne. Dodatkowym atutem będą zamontowanie budek lądowych. Poprzez tą czynność, poruszamy aspekt znaczenia ptaków, które żywią się szkodnikami żyjącymi na drzewach lecząc je, a drzewa z kolei mają znaczący wpływ w procesie oczyszczania powietrza. Budki zostaną zaprojektowane, przygotowane oraz zawieszone na drzewach na terenie placówki. Dzięki temu dzieci będą miały okazję obserwować jak ptaki funkcjonują, kiedy zakładają rodziny. W ten sposób będziemy budować wrażliwość dzieci dla otaczającej przyrody i postawy przyjazne środowisku. Odbiorcy warsztatów poznają metody, możliwości ochrony powietrza, a także zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności człowieka i skutków dla atmosfery. Podczas warsztatu zostanie ogłoszony konkurs plastyczno- techniczny pt. „Lubię świeże powietrze". Placówki otrzymają oznaczenia „Chroń powietrze".

2. Warsztaty terenowe połączone z Questem „Zielona Nowa Huta"

W warsztatach weźmie udział 8 grup po 20 - 30 dzieci. Liczba zgłoszonych grup z jednej placówki maksymalnie 2. Czas trwania spotkania 3 godziny.
Powietrzne warsztaty terenowe będą spotkaniami, które pogłębią zagadnienie dot. ochrony powietrza. Każde dziecko otrzyma identyfikator. Poprzez formę zabaw edukacyjnych, manualnych i terenowych, dzieci zostaną zapoznane z rolą przyrody w oczyszczaniu powietrza oraz powodami dla których należy je chronić. Elementem warsztatów w terenie będzie quest „Zielona Nowa Huta".
Questing to innowacyjna metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, które przemierza się kierując informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach zawartej. Kolejne miejsca odnajduje się przez odgadnięcie zagadki i odnalezienie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku ukryta jest skrzyneczka (skarb) a w niej pieczątka, której przybicie potwierdza odbycie całej trasy. Trasę przemierza się z instrukcją, która zawiera prostą mapkę, wierszowane zagadki i obrazki i fotografie. Quest "Zielona Nowa Huta", stworzony przez zespół Funduszu przebiega wzdłuż użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie, które są obszarem Natura 2000. Ma na celu edukację przyrodniczą, obejmującą poznawanie drzew, ptaków i owadów. Wykorzystując to narzędzie dzieci poznają zależność pomiędzy czystością powietrza a życiem ludzi, zwierząt i roślin. Na zakończenie dzieci otrzymają dyplom uczestnictwa w projekcie oraz eko-upominek w ramach podziękowania za warsztaty.

3. Indywidualny Konkurs plastyczno - techniczny „Lubię świeże powietrze"
Konkurs będzie skierowany do wszystkich dzieci biorących udział w projekcie po zrealizowaniu warsztatów dotyczących ochrony powietrza. Wybór techniki wykonania będzie dowolny. Prace dzieci zostaną wykorzystane w publikacji ekologicznej. Najlepsze trzy zostaną nagrodzone kompletami zestawów edukacyjnych i ekologicznych.

*Proszę pamiętać, iż w całości działań przeznaczonych dla przedszkolaków mają wziąć udział te same grupy (proszę przy zgłaszaniu grup uwzględnić zmiany następujące między starym i nowym rokiem szkolnym).

4. Szkolenie dla wychowawców i nauczycieli (po maksymalnie 2 osoby z placówki; razem 10-15 os.)
Tematami jednodniowego szkolenia, trwającego 8 h, będą m.in. :
- atrakcyjne, skuteczne metody edukacyjne;
- ekologia w życiu codziennym na przykładzie m. in. problemu zanieczyszczenia i ochrony powietrza, ochrony przyrody w mieście, gospodarowania odpadami
-zagadnienia z tematu neurodydaktyki w nauczaniu i motywowaniu do zmian postaw środowiskowych
Szkolenie odbędzie się w Krakowie przy siedzibie Funduszu Partnerstwa i zostanie poprowadzone przez specjalistów i praktyków w zakresie edukacji ekologicznej oraz wykorzystania różnych technik edukacji, w tym neurodydaktyki w skutecznym nauczaniu. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa.

5. Warsztaty pisania bajki edukacyjnej (młodzież w wieku 15-18 lat; razem 7-10 os.)
Warsztaty obejmują 4 spotkania (każde po 4 godziny).
Pierwsza część warsztatów będzie wprowadzeniem do tematyki zanieczyszczenia powietrza i sposobów jego ochrony dając tym samym młodzieży przygotowanie merytoryczne do pracy nad eko-bajką. Wraz z ekspertem i trenerem wspomagającym uczestnicy napiszą eko-edukacyjną bajkę, poruszając tematykę ochrony powietrza i smogu. Uczestnicy w trakcie warsztatów otrzymają poczęstunek. Tekst uczniów zostanie opublikowany w wydanej publikacji i na stronie internetowej. Będzie też promowana przez profil Facebook.

6. Publikacja broszury edukacyjnej.
Zespół Funduszu Partnerstwa opracuje merytorycznie zawartość broszury edukacyjnej. Publikacja będzie zawierała: informację o projekcie oraz logo FP, WFOŚ i partnera, eko-bajkę edukacyjną, Quest „Zielona Nowa Huta", podstawowe informacje o zagrożeniu powietrza i rady jak chronić powietrze, informacje o zawieszeniu budek lęgowych w ramach projektu oraz wybrane prace stworzone przez dzieci w konkursie pt. „Lubię świeże powietrze". Broszura zostanie wydrukowana i rozpowszechniona w przedszkolach, szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach, a także udostępniona na stronie WWW (format A5, 1000 egz. pełny kolor, 10-12 kartek+okładka, papier z recyklingu). Publikacja posłuży również do realizacji warsztatów terenowych, które odbędą się w ramach projektu „Razem Blisko Eko".

7. Antysmogowy przejazd rowerowy.
Antysmogowy przejazd rowerowy to ekologiczne wydarzenie rowerowe, które będzie promować ochronę powietrza oraz zrównoważony transport. Uczestnikom zostaną rozdane maski antysmogowe oraz pouczenie dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Trasa przejazdu zostanie wytypowana szlakiem nowych ścieżek rowerowych. Spotkanie przewiduje zgromadzenie rowerzystów oraz przejazd ścieżkami rowerowymi w Nowej Hucie. Do przejazdu będą mogli dołączyć mieszkańcy Krakowa. Finałem wydarzenia będzie godzinny wykład dotyczący smogu w Klubie Kombinator wraz z imprezami towarzyszącymi przygotowanymi przez partnera projektu – ARTzonę oraz Klub Kombinator, Kartonową Nową Hutę, Nową Hutę Team. Odbędą się warsztaty robienia odblasków (Kartonowa Nowa Huta), kreatywny recykling (ARTzona) i inne. W ramach zakończenia wydarzenia zostanie przeprowadzona ankieta ustna dotycząca ochrony powietrza. Czas trwania: 3 godziny.
Dofinansowanie:
Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie w ramach konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2015 roku.