Eko Platforma

puzzle eko platforma napiEko Platforma Działań Ekologicznych to projekt finansowany ze srodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku.
Projekt ma na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, które zakwalifikowane zostały do udziału w naszych działaniach. W cyklu spotkań, warsztatów i konkursów, pokażemy dzieciom oraz ich wychowawcom jak w życiu codziennym możemy wpływać na stan otaczającego nas środowiska naturalnego, przez kreowanie prawidłowuych postaw wśród rówieśników, rodziny i najbliższego otoczenia. Postaramy się pobudzić wrażliwość ekologiczną każdego uczestnika oraz nauczyć dobrych nawyków związanych z codziennym życiem, tak aby zminimalizować nasz negatywny wpływ na otaczającą nas przyrodę.

Warsztaty praktyczne


- segregacja odpadów i recykling;
- oszczędzanie energii;
- ochrona wody.

Konkurs „Ja – Ty – My i ekologia"


Konkurs dla wychowawców i nauczycieli na scenariusz zajęć ekologicznych


Szkolenie dla wychowawców i nauczycieli


Quest


Dokumenty
endfaq


 

Nowy program - "Eko platforma działań edukacyjnych"

Od sierpnia rusza nowy projekt Funduszu Partnerstwa

Fundusz Partnerstwa 1 sierpnia 2013 r. rozpocznie realizację projektu "Eko platforma działań edukacyjnych", skierowanego do przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych z Krakowa.

W ramach projektu odbędą się:
1/ warsztaty praktyczne dla dzieci z przedszkoli w wieku 5–6 lat i uczniów szkół podstawowych klas I–III z:
- segregacji odpadów i recyklingu;
- oszczędzania energii;
- ochrony wody;
2/ konkurs „Ja – Ty – My i ekologia" dla dzieci z przedszkoli w wieku 5 – 6 lat i uczniów szkół podstawowych klas I – III na najciekawsze przedsięwzięcie ekologiczne;
3/ konkurs dla wychowawców i nauczycieli na scenariusz zajęć ekologicznych;
4/ szkolenie dla wychowawców i nauczycieli z ekologii i skutecznych metod edukacyjnych;
5/ Quest – stworzenie gry terenowej, nie oznakowanego szlaku, z uwzględnieniem miejsc ciekawych przyrodniczo;
6/ wycieczka edukacyjno – rekreacyjna z wykorzystaniem Questu ukazującego dziedzictwo przyrodnicze krakowskich obszarów chronionych programem Natura 2000, w tym Łąk Nowohuckich.

Biorąc udział w projekcie można wygrać kosze do segregacji, ekologiczno – przyrodnicze gry planszowe
i terenowe, plansze edukacyjne, walizkę ekobadacza.

Projekt potrwa do 30 czerwca 2014 roku.

Zapraszamy do współtworzenia Eko Platformy działań edukacyjnych!

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku.

Czytaj więcej: Nowy program - "Eko platforma działań edukacyjnych"