Woda Naszym Skarbem

"Woda Naszym Skarbem"

To tytuł filmu zrealizowanego na zlecenie Funduszu Partnerstwa przez Very Nice Media w ramach projektu "Chrońmy Wodny Skarb Beskidu" finansowanego ze srodków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Funduszu Kropli Beskidu.

Film obrazuje działania podejmowane przez lokalnie działające organizacje, instytucje, grupy nieformalne na rzecz poszanowania, ochrony i odbudowy zasobów czystej zdrowej wody, która niewątpliwie jest największym skarbem nie tylko w skali regionu, ale w skali całego kraju, a nawet globu.

Poniżej przestawiamy trailer filmu, którego premierę planujemy na początek grudnia 2012 roku.