Fundusz Kropli Beskidu 2011 - konkurs otwarty


fundusz kropli beskiduZapraszamy do udziału w 7 już edycji konkursu dotacyjnego Funduszu Kropli Beskidu prowadzonego przez Fundusz Partnerstwa we współpracy z firmą CocaCola.

Zachęcamy do współpracy organizacje społeczne, instytucje państwowe, szkoły, przedszkola, domy kultury, organizacje młodzieżowe, kluby sportowe itp. chcące czynnie brać udział w skutecznych działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i poprawy jakości wody, na terenach objętych działalnością Funduszu Kropli Beskidu.

Jeżeli macie Państwo pomysł na realizację projektu, który przyniesie wymierne korzyści społeczności lokalnej, na Waszym terenie, poprzez edukację lub bezpośrednie działania inwestycyjne, dążące do ochrony środowiska wodnego w regionie Beskidu sądeckiego, zgłoście swój udział w naszym konkursie dotacyjnym. Dzięki rozdanym dotacjom, do tej pory udało się zrealizować 62 projekty, za łączną kwotę ponad 820 tys. złotych. W trakcie trwania poprzednich 6 edycji programu grantowego, Fundusz Partnerstwa udzielił przeszło 250 konsultacji oraz zorganizował niezliczoną ilość warsztatów oraz szkoleń dotyczących sposobów ochrony zasobów wodnych, prowadzonych przez ekspertów z tej dziedziny. Realizujący projekty mogli również uzyskać niezbędną wiedzę na temat pisania wniosków oraz realizacji i rozliczania projektów. Wszyscy uczestnicy konkursu mogą liczyć na naszą pomoc merytoryczną i techniczną, w zakresie wiedzy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia projektu.

 

Więcej informacji na temat programu grantowego FKB.