Warsztaty edukacji ekologicznej i pisania wniosków


1 Aktywna i kreatywna edukacja ekologiczna

Warsztat ten był pewnego rodzaju wprowadzeniem w tematykę aktywnej edukacji, prowadzonej metodami pedagogiki zabawy. Dzięki tym warsztatom studenci poznali aktywne metody edukacji ekologicznej, wykorzystujące elementy pedagogiki zabawy, gier, inscenizacji, pokazów za pomocą teatrzyka Kamishibai, oraz różne ciekawe eksperymenty i doświadczenia.

warsztaty eko edukacja 01warsztaty eko edukacja 01warsztaty eko edukacja 01warsztaty eko edukacja 01warsztaty eko edukacja 01warsztaty eko edukacja 01warsztaty eko edukacja 01warsztaty eko edukacja 01warsztaty eko edukacja 01warsztaty eko edukacja 01

2 Praktyczne i aktywne pisanie wniosków o dofinansowanie


Drugi warsztat trwał 6 godzin i poświęcony był aktywnemu pisaniu wniosków konkursowych. Punktem wyjścia było planowanie strategiczne i przekładanie go na pisanie wniosków. Szkolenie było prowadzone w zakresie pisania wniosków kulturalnych, ekologicznych i dotyczących inicjatyw społecznych. Dzięki naszym aktywnym warsztatom studenci zdobyli umiejętności, które przydadzą się im w ich dalszej działalności. Podczas warsztatów studenci poznali różne arkusze wniosków o dofinansowanie, dowiedzieli się jak je wypełniać, zdobyli wiadomości o dostępnych konkursach grantowych.

warsztaty pisanie wnioskow 1warsztaty pisanie wnioskow 1warsztaty pisanie wnioskow 1warsztaty pisanie wnioskow 1warsztaty pisanie wnioskow 1