STOP zagładzie drzew

drzewo dlubniaEuropejskie organizacje: Environmental Partnership Association (EPA), European Landowners Organization (ELO) oraz the European Tree of the Year (ETY) wzywają do zrównoważonego zarządzania drzewami i krzewami w Polsce w związku ze zmianami w polskim prawie ochrony środowiska, w szczególności dotyczących drzew, tzw. "lex Szyszko"