Rada Funduszu Partnerstwa

W dniu 23 maja 2015 r. obyło się doroczne spotkanie Rady Funduszu Partnerstwa, podczas którego podsumowano działania prowadzone w roku 2014 oraz omówiono dalsze plany działań i współpracy międzynarodowej w ramach członkostwa w Envoriomental Partnership Association.
W związku z upływem kadencji uczestnictwo w Radzie zakończyli: Iwona Sarachman, Henryk Wujek, Marek Haliniak oraz Jan Ożga. Na kolejną kadencję powołani zostali: Dominika Zaręba (Przewodnicząca Rady), Zbigniew Jędrzejewski (Zastępca Przewodniczącej) oraz Dariusz Szwed.
rada programowa 2015 1rada programowa 2015 3rada programowa 2015 2