Chrońmy wodny skarb Beskidu - projekt Funduszu Partnerstwa

logo fundusz inicjatyw społecznych

„Chrońmy wodny skarb Beskidu” to tytuł dwuletniego projektu realizowanego od 1 czerwca br. przez Fundusz Partnerstwa. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Funduszu Kropli Beskidu za cel stawia ochronę zasobów wodnych Doliny Popradu poprzez zwiększenie zaangażowania mieszkańców Beskidu Sądeckiego w działania na rzecz ochrony i poszanowania dziedzictwa wodnego. W projekcie znalazły się działania dotyczące wzmocnienia potencjału, wiedzy i doświadczenia lokalnych organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych mieszkańców i szkół w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez umożliwienie realizacji projektów, doradztwo i konsultacje.
Projekt adresowany do wszystkich grup wiekowych, zakłada m.in.:

  • warsztaty z zarządzania projektami ekologicznymi i fundraisingu;
  • warsztat w zakresie odkrywania i udostępniania dziedzictwa przyrodniczego nowatorską metodą Questingu;
  • zostanie nagrany film o ochronie zasobów wodnych Beskidu Sądeckiego;
  • wśród najmłodszych mieszkańców zostanie ogłoszony konkurs plastyczny;
  • obchody Światowego Dnia Wody 22.03.2013 r.

Wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych i do udziału w przygotowanych przez nas działaniach.