2009

Pytania o przyszłość polskiej wsi

17 luty 2009 Debata „PYTANIA O PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ WSI” - Wrocław.

Dyrektywa wodna

Szanowni Państwo!

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął III etap konsultacji społecznych w procesie planowania w gospodarce wodnej. W okresie od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r. udostępnia opinii społecznej Projekty planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Polsce.

Read more: Dyrektywa wodna

Rzecznictwo i kampanie na rzecz ochrony środowiska

Regulamin Programu Dotacyjnego
„Rzecznictwo i kampanie na rzecz ochrony środowiska”
w latach 2007- 2009

 

Cele:

Dofinansowanie ekologicznych inicjatyw i projektów obywatelskich na rzecz zwiększenia udziału społeczności lokalnych w kształtowaniu polityki ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w Polsce.

Read more: Rzecznictwo i kampanie na rzecz ochrony środowiska